O Nas

 

 

  1. Spółka nasza została powołana z dniem 01.01.1991r. przez 14 udziałowców/ biegłych rewidentów/.
  2. Kapitał podstawowy według ksiąg rachunkowych i wpisowi do KRS37 000 zł, dzieli się na 74  równych i niepodzielnych udziałów , każda o wartości nominalnej 500 zł. Wartość bilansowa 1 udziału wynosi 500 zł, czyli 100% do ceny nominalnej, przy czym udziały te posiadają:
  3. Spółka nasza została wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw KRS dnia 17.03.2003r.pod nr 0000146996, a na listę  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ( obecnie firm audytorskich) Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 329 w dniu 19.IV.1995r.
  4. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie badań sprawozdań w  Allianz Polska  A.
  5. Badania sprawozdań finansowych są prowadzone przy użyciu programu do badania sprawozdań finansowych autorstwa U-FIN KDR  Biuro Audytorskie i Rachunkowe Grupa Finans-Serwis.
  6. W okresie naszej działalności przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych wielu jednostek gospodarczych o różnym profilu działalności, wykonaliśmy audyty projektów unijnych oraz braliśmy udział w opracowaniu dokumentacji połączeń , podziałów  i przekształceń spółek prawa handlowego oraz polityki  rachunkowości/ zasad rachunkowości/.